Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Verslo aplinka Mažeikių rajone

Gyventojai

2022 m. pabaigoje Mažeikių raj. Savivaldybėje buvo 51830 nuolatinių gyventojų. Iš jų – 36298 gyveno mieste, 15532 – kaimo vietovėje. Lyginant su 2021 m. gyventojų skaičius padidėjo 218 (51612).

2022 m. pabaigoje Mažeikių raj. savivaldybėje registruoti 3204 bedarbiai. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis buvo 9,7 proc. 2021 m. – 13,9 proc.

Ūkio subjektai

Lietuvos statistikos departamento duomenimis Mažeikių r. 2022 m. veikiantys ūkio subjektai – 1668 vnt. Lyginant su 2021 metais (1571 vnt.), veikiančių subjektų skaičius padidėjo 5,8 procentiniais punktais. Pateikiama 1 lentelėje.

Įregistruoti ir veikiantys ūkio subjektai Mažeikių rajone

1 lentelė

Metai

Regionas

Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pabaigoje

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Mažeikių r. savivaldybėje

 

1516

 

1531

 

1550

 

1557

 

1542

 

1571

 

1668

 

Telšių apskritis

 

3320

 

3610

 

2927

 

3720

 

 

4681

 

3818

 

4041

Procentinė Mažeikių r. subjektų dalis, Telšių apskrityje %

45,7

42,4

53,0

41,9

33,3

33,7

41,3

2022 m. Mažeikių raj. savivaldybėje 1514 darbuotojai dirbo SVV verslo įmonės, kuriose yra nuo 0-4 darbuotojų,  didžiausia dalis darbuotojų – 2429 – dirbo įmonėse, kuriose darbo vietų nuo 250 iki 499

Individuali veikla pagal pažymą ir įsigijus verslo liudijimus

Tarp mažeikiškių populiari veikla pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą. Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis per 2022 metus individualią veiklą pagal pažymą vykdė 3306 Mažeikių raj. savivaldybės gyventojai. Asmenų, 2022 m. įsigijusių verslo liudijimą buvo 944.

Darbo užmokestis

2022 metais vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto Mažeikių rajone buvo 1679,50 Eur. Lyginant su 2021 metais, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis išaugo 3,14 procentais (1626,70 Eur).

Užsienio investicijos

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija, kad tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui Mažeikių raj. savivaldybėje 2021 metais buvo 11254,00 Eur Telšių apskrityje, tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui 4749,00 Eur.

Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, metų pabaigoje

2 lentelė

Tiesioginės užsienio investicijos tenka vienam gyventojui, eurų

 

2017

2018.

2019

2020

2021

Mažeikių r. savivaldybė

7540

9754

4821

9640

11254

Telšių apskritis

2642

4015

3875

4104

4749