Verslo aplinka Mažeikių rajone

Ūkio subjektų palyginimas

Lietuvos statistikos departamento duomenimis Mažeikių r. per 2019 metus įregistruotų ūkio subjektų  buvo 2628 vnt., iš jų veikiantys subjektai – 1557 vnt. Lyginant su 2018 metais (1550 vnt.), veikiančių subjektų skaičius padidėjo 0,45 procentiniais punktais. Mažeikių rajone registruotų ir veiklą vykdančių ūkio subjektų skaičių kitimas per paskutinius penkerius metus, bei procentinė dalis Telšių apskrityje pateikiama 1 lentelėje.

Įregistruoti ir veikiantys ūkio subjektai Mažeikių rajone

1 lentelė

Metai

 

Regionas               

Įregistruotų ūkio subjektu skaičius metų pabaigoje Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pabaigoje
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Mažeikių r. savivaldybėje 2669 2689  2542 2603 2628 1430 1516 1531  1550 1557
Telšių apskritis  6578  6266 6379  6569 6717 3148 3320 3610 2927 3720

 

 

Procentinė Mažeikių r. subjektų dalis, Telšių apskrityje, %

40,6

40,6

39,8 39,6 39,1

45,4

45,7

42,4

53,0 41,9

2019 m. Mažeikių rajono savivaldybėje veiklą vykdė 1265 SVV verslo įmonės. Tai sudaro apie 42 proc. visų Telšių apskrityje veikusių ūkio subjektų. Verslo įmonių struktūros analizė pagal įmonių teisines formas rodo, kad gausiausia rajone smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių grupė – uždarosios akcinės bendrovės – 1208 (UAB) ir individualiosios įmonės – 185 (IĮ). Per 2019 metus Mažeikių rajone IĮ skaičius sumažėjo daugiau kaip 10 proc. ir vidutiniškai sudarė apie 14 proc.visų verslo įmonių. UAB, AB skaičius augo 1,9 proc. ir sudarė apien 64 proc. visų verslo įmonių. Mažųjų bendrijų skaičius per metus padidėjo 16,7 proc. (nuo 2019 m.pr. – 55 iki  66 bendrijų 2020 m. pr). Kitos įmonės formos kaip žemės ūkio bendrovės (ŽŪB), tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB) visoje įmonių struktūroje rajone nesikeitė.

 

Individuali veikla pagal pažymą ir įsigijus verslo liudijimus

Tarp mažeikiškių  populiari veikla pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą. Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis per 2019 metus individualią veiklą įsigiję verslo liudijimus vykdė 1236 Mažeikių rajono savivaldybės gyventojai. Palyginti su 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu, pagal verslo liudijimą 2019 m. dirbo 2,3 proc. daugiau žmonių (1208 verslo liudijimai). Individualią veiklą pagal pažymą vykdė 2342 gyventojai. 2019 metais veiklą įregistravo 824 savivaldybės gyventojai.

 Darbo užmokestis

2019 metais vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto Mažeikių rajone buvo 1171,35 Eur. Lyginant su 2018 metais, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis išaugo 26,07 procentais (866,00 Eur). Mažeikių rajono savivaldybė, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, patenka į dešimt didžiausią darbo užmokestį per mėnesį išmokančių, savivaldybių skaičių.

Užsienio investicijos

2018 m. pabaigoje paskelbta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija, kad tiesioginės užsienio investicijos Mažeikių rajono savivaldybėje 2018 metais yra 502,29 mln. Eur. Palyginus su 2017 m. tiesioginės užsienio investicijos padidėjo 27,59 proc. 2017 m. tiesioginės užsienio investicijos buvo 393,67 mln. Eur.

Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, metų pabaigoje

2 lentelė

Tiesioginės užsienio investicijos tenka vienam gyventojui, eurų
  2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.
Mažeikių r. savivaldybė 4 928 5 048 6 332 7 540 9 754
Telšių apskritis  1 938 1 999 1 867 2 642 4 015