Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Verslo aplinka Mažeikių rajone

Ūkio subjektai

Lietuvos statistikos departamento duomenimis Mažeikių r.  2021 m.  veikiantys ūkio subjektai – 1542 vnt. Lyginant su 2020 metais (1557 vnt.), veikiančių subjektų skaičius sumažėjo 0,99 procentiniais punktais.  Pateikiama 1 lentelėje.

Įregistruoti ir veikiantys ūkio subjektai Mažeikių rajone

1 lentelė

Metai

Regionas

Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pabaigoje

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

Mažeikių r. savivaldybėje

 

1430

 

1516

 

1531

 

1550

 

1557

 

1557

 

1542

 

Telšių apskritis

 

3148

 

3320

 

3610

 

2927

 

3720

 

 

 

4 681

 

4 573

Procentinė Mažeikių r. subjektų dalis, Telšių apskrityje %

45,4

45,7

42,4

53,0

41,9

33,3

33,7

2019 m. Mažeikių rajono savivaldybėje veiklą vykdė 1265 SVV verslo įmonės. Tai sudaro apie 42 proc. visų Telšių apskrityje veikusių ūkio subjektų. Verslo įmonių struktūros analizė pagal įmonių teisines formas rodo, kad gausiausia rajone smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių grupė – uždarosios akcinės bendrovės – 1208 (UAB) ir individualiosios įmonės – 185 (IĮ). Per 2019 metus Mažeikių rajone IĮ skaičius sumažėjo daugiau kaip 10 proc. ir vidutiniškai sudarė apie 14 proc.visų verslo įmonių. UAB, AB skaičius augo 1,9 proc. ir sudarė apien 64 proc. visų verslo įmonių. Mažųjų bendrijų skaičius per metus padidėjo 16,7 proc. (nuo 2019 m.pr. – 55 iki  66 bendrijų 2020 m. pr). Kitos įmonės formos kaip žemės ūkio bendrovės (ŽŪB), tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB) visoje įmonių struktūroje rajone nesikeitė.

 

Individuali veikla pagal pažymą ir įsigijus verslo liudijimus

Tarp mažeikiškių  populiari veikla pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą. Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis per 2019 metus individualią veiklą įsigiję verslo liudijimus vykdė 1236 Mažeikių rajono savivaldybės gyventojai. Palyginti su 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu, pagal verslo liudijimą 2019 m. dirbo 2,3 proc. daugiau žmonių (1208 verslo liudijimai). Individualią veiklą pagal pažymą vykdė 2342 gyventojai. 2019 metais veiklą įregistravo 824 savivaldybės gyventojai.

 Darbo užmokestis

2020 metais vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto Mažeikių rajone buvo 1311.3 Eur. Lyginant su 2019 metais, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis išaugo 15,36 procentais (1171,35Eur). 

Užsienio investicijos

 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija, kad tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui Mažeikių rajono savivaldybėje 2019 metais yra 9548 Eur Telšių apskrityje. tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui 3967 Eur. 

Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, metų pabaigoje

2 lentelė

Tiesioginės užsienio investicijos tenka vienam gyventojui, eurų

 

2015m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Mažeikių r. savivaldybė

5048

6332

7540

9754

9548

Telšių apskritis

1 999

1 867

2642

4015

3967