Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Darbo užmokestis

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO  INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2020 m.*

2021 m.

**

2022 m. ***

2023 m.

I ketv.

****

2023 m.

II ketv.

****

2023 m.

III ketv.

****

2023 m.

IV ketv.

****

DIREKTORĖ

1

6,46

6,43

11,13

11,69

12,20

 

 

VYR. FINANSININKĖ-KONSULTANTĖ

1

4,38

4,36

6,68

7,21

7,31

 

 

TURIZMO VADYBININKAS

1

3,66

3,64

4,33

4,57

4,84

 

 

VERSLO VADYBININKAS

1

-

-

-

4,75

5,94

 

 

TURIZMO  SPECIALISTAS

1

3,66

3,64

4,33

4,75

4,75

 

 

 

*Atlyginimo koeficientas pagal 2020 metų LR pareiginės algos bazinį dydį Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2020 metais, įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2608, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20789)

** Atlyginimo koeficientas pagal 2021 metų LR pareiginės algos bazinį dydį      Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2021 metais, įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-128, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28984)

*** Atlyginimo koeficientas pagal 2022 metų LR pareiginės algos bazinį dydį Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2022 metais, įstatymas
(2021-11-25 Nr. XIV-709, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25135)

**** Atlyginimo koeficientas pagal 2023 metų LR pareiginės algos bazinį dydį Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1530, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24173)