„Efektyvus klientų aptarnavimas: kad sugrįžtų ir rekomenduotų kitiems“

Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras įgyvendina projektą pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3)  Nr. MAŽE-LEADER-1C-M-22-1-2020/ 42VS-PV-20-1-00947-PR001 „Efektyvus klientų aptarnavimas: kad sugrįžtų ir rekomenduotų kitiems“ , kurio pagrindinis tikslas – turizmo (ir ne tik) sektoriuje dirbančių specialistų darbo kokybės gerinimas, tuo pačiu darant Mažeikių rajono kaimiškas vietoves patrauklesnes lankytojams. Numatome  vykdyti mokymus kaimiškose vietovėse įsikūrusioms įstaigoms ar organizacijoms, kurių veikla susiejusi su  klientų aptarnavimu, didinti jų veiklos efektyvumą pritraukiant lankytojus, taip  didinant turistų skaičių Mažeikių rajone. Projekto dalyviai būtų Jūsų įstaigos ar organizacijos darbuotojai.
Mokymai finansuojami iš Nacionalinės mokėjimo agentūros pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės  Vietos plėtros strategijos  priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas". Bendra projekto vertė  9 705,00 Eur dydžio parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 8 249,25 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 1 455,75 Eur , t. y. 15 proc. paramos sumos ir taikomas 100,00 proc. paramos intensyvumas.
 Mokymų temos:
1. Klientų aptarnavimas 

Dalyviai išmoks tinkamai pasirengti kliento aptarnavimui; pasveikinti klientą, sukuriant pasitikėjimo ir noro padėti atmosferą; išsiaiškinti kliento norus ir poreikius; pateikti informaciją ar sprendimą klientui palankia forma; didinti kliento lojalumą ir pasitenkinimą aptarnavimu.

2. Klientų aptarnavimas telefonu 

 Dalyviai išmoks: bendrauti su klientais nesukeldami neigiamų emocinių reakcijų; tinkamai pradėti ir valdyti pokalbį sau ir organizacijai naudingu būdu;  išsiaiškinti kliento norus ir poreikius; pateikti informaciją ar sprendimą, klientui palankioje formoje; užbaigti pokalbį gaudami norimą kliento
įsipareigojimą).

3. Vidinių klientų aptarnavimas  (bendradarbiavimas)

Dalyviai išmoks: atpažinti ir komunikuotibendro tikslo svarbą; spręsti nesutarimus pasitelkdami organizacijos vertybes ir ideologiją; kūrybiškai spręsti problemas, įtraukdami kolegas į sprendimo paiešką ir įgyvendinimą; susitarti, kaip keisis informacija ir priims sprendimus, dirbti betarpiškoje ir nutolusioje komandoje.

4. Klientų aptarnavimo standarto sukūrimas 

Projekto etapai: sudarome standarto rengimo darbo grupę; tikslinamojo susitikimo metu numatome standarto apimtį ir reikalavimus; parengiamas standarto juodraštis ir suderinamas su rengimo grupe; parengiama ir patvirtinama galutinė standarto redakcija;  darbuotojai apmokomi dirbti pagal naująjį standartą.

5.Konfliktinių situacijų sprendimas

Dalyviai išmoks: atpažinti savo ir kitų reakcijas konfliktų metu; suvaldyti savo emocijas ir neproduktyvų elgesį;  suvaldyti kitų emocijas; pasirinkti tinkamą konflikto sprendimo strategiją; išspręsti konfliktinę situaciją sau ir kitiems naudingu būdu.

6.Kūrybiško mąstymo, siekiant pritraukti klientus, lavinimas 

Dalyviai išmoks: įveikti kūrybiško mąstymo kliūtis;  taikyti kūrybiško mąstymo technikas; naujų būdų spręsti veiklos problemas; būti originaliais, drąsiais, ryžtingais;  įvertinti savo kūrybinių galių potencialą.

 Mokymus veda patyręs verslo konsultantas - lektorius Lauras Balaiša. Daugiau informacijos apie jį rasite paspaudę nuorodą; http://www.balaisa.lt/
Mokymai vyksta Renavo dvaro sodybos konferencijų salėje (svirne).