Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Środowisko biznesowe w rejonie Możejki

Mieszkańcy

w 2022 r na końcu Możejek. Gmina liczyła 51 830 stałych mieszkańców. Spośród nich 36 298 mieszkało w mieście, 15 532 na wsi. W porównaniu do 2021 r liczba ludności wzrosła o 218 (51612).

w 2022 r na końcu Możejek. W gminie zarejestrowanych jest 3204 bezrobotnych. Stosunek zarejestrowanych bezrobotnych do ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 9,7 proc. w 2021 r - 13,9 proc

Podmioty gospodarcze

Według litewskiego Departamentu Statystyki, rejon Możejki. w 2022 r działające podmioty gospodarcze - 1668 jednostek. W porównaniu do 2021 r. (1571 jednostek) liczba działających podmiotów wzrosła o 5,8 p. proc. Przedstawiono w tabeli 1.

Zarejestrowane i działające podmioty gospodarcze w rejonie Możejki

Tabela 1

Rok

Region

Liczba działających podmiotów gospodarczych na koniec roku

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Możejki r. w gminie

 

1516

 

1531

 

1550

 

1557

 

1542

 

1571

 

1668

 

Rejon telszański

 

3320

 

3610

 

2927

 

3720

 

 

4681

 

3818

 

4041

Procent Mažeikiai r. udział podmiotów w powiecie Telszai, %

45,7

42,4

53,0

41,9

33,3

33,7

41,3

w 2022 r Rejon Możejki na terenie gminy 1514 pracowników pracowało w firmach MŚP zatrudniających od 0 do 4 pracowników, największa część pracowników – 2429 – pracowała w firmach zatrudniających od 250 do 499 osób

Indywidualna działalność zgodnie z certyfikatem i po zakupie certyfikatów biznesowych

Wśród mieszkańców Możejek dużą popularnością cieszą się zajęcia na podstawie indywidualnego zaświadczenia o działalności lub zaświadczenia o działalności gospodarczej. Według danych Państwowej Inspekcji Podatkowej Obwodu Kłajpedzkiego w 2022 r. 3306 osób w rejonie Możejek wykonywało indywidualną działalność zgodnie z zaświadczeniem. mieszkańcy gminy. osób, 2022 r było 944, którzy kupili licencję biznesową.

Płaca

W 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w rejonie Możejek wynosiło 1679,50 euro. W porównaniu do 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 3,14 proc. (1626,70 euro).

Inwestycje zagraniczne

Informacja Departamentu Statystyki Rządu Republiki Litewskiej o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych na mieszkańca w rejonie Możejek. w gminie w 2021 r. wyniosła 11 254,00 euro w powiecie telszańskim, bezpośrednie inwestycje zagraniczne na mieszkańca wyniosły 4749,00 euro.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne per capita na koniec roku

Tabela 2

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne per capita, euro

 

2017

2018.

2019

2020

2021.

Możejki r. miasto

7540

9754

4821

9640

11254

Rejon telszański

2642

4015

3875

4104

4749

​​​​​​