Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Projektas „Atrask save“

PROJEKTO „ATRASK SAVE“ REZULTATAI NUO 2015 M. SPALIO IKI 2018 M. SPALIO

2015 m. spalio 1 d. – projekto „Atrask save“ startavimo data, tačiau tiesioginis darbas su niekur nedirbančiais, nesimokančiais, neaktyviais ir darbo biržoje neregistruotais jaunais 14-29 m. žmonėmis prasidėjo tik nuo 2016 metų vasario mėn. Jiems sutikus, jauni žmonės yra įtraukiami į JGI projektą „Atrask save“.

Per devynioliką mėnesių į projektą įtraukta 101 jaunuolių, jiems sudaryti individualūs veiklos planai, siekiant suteikti jaunuoliams aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidauja gauti: dirbti, mokytis ar atlikti praktiką. Šios paslaugos yra suteikiamos pagal individualius kiekvieno jauno žmogaus poreikius, taikant įvairias darbo su jaunimu formas bei neformaliojo ugdymo metodus, didžiausią dėmesį skiriant individualiam darbui.

24 jaunuolių pasirinko savanorystę, 15 įsidarbino, 21 jaunuoliai pradėjo studijuoti švietimo sistemoje. Kiti dar laukia kokybiškų darbo pasiūlymų ir dalyvauja veiklose pagal individualius veiklos planus.

Dėkojame už bendradarbiavimą ir pagalbą surandant niekur nedirbančius, nesimokančius, neaktyvius ir darbo biržoje neregistruotus jaunus žmones seniūnijų darbuotojams ir visiems geros valios žmonėms.

Projektą „Atrask save“ įgyvendino Lietuvos darbo birža, bendradarbiaudama su JRD prie SADM. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Informaciją parengė Vietos JGI koordinatorė Ilona Jokubaukienė