Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione

 

Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione

https://www.esinvesticijos.lt/

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa 2014-2020, Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017.

Pagrindinis projekto tikslas - užtikrinti rezultatyvų visuomenės socialinių problemų sprendimą Telšių apskrityje. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus įgyvendinamos dvi veiklos (socialinio verslo pradžios paskatos ir socialinio verslo kūrimosi skatinimas), kurios apims:

  • informacinius renginius socialinio verslo kūrimosi skatinimui Telšių apskrities 4 savivaldybėse;
  • socialinio verslo viešinimo kampaniją;
  • darbą gryninant Telšių apskrities savivaldybių specifines socialines problemas bei iššūkius ir galimus jų sprendimo būdus ir galimybių išnaudojimą;
  • mokymus socialinio verslo kūrimo klausimais;
  • darbines sesijas tvaraus socialinio verslo kūrimui;
  • galutinių naudos gavėjų (socialinių verslų – juridinių asmenų) aprūpinimą įranga ir įrenginiais bei paslaugomis;
  • individualias konsultacijas socialinio verslo klausimais.

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama sukurti 12 socialinių verslų, kurių ne mažiau 6 sėkmingai veiks po Projekto pabaigos praėjus 12 mėn.

Projekto trukmė - 20 mėn. nuo 2020 m. sausio mėn. 28 d. iki 2021 m. rugsėjo mėn. 28 d.

Bendras projekto biudžetas - 257.013,60 EUR., Europos socialinio fondo skiriamos lėšos 221.445,58 EUR.

Vedantysis projekto partneris (paraiškovas) - Plungės technologijų ir verslo mokykla | LT.

Projekto partneriai:

  • VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras | LT;

  • VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras | LT;

  • Telšių apskrities verslo inkubatorius | LT.

Projekto partnerio Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro vadovė Jolanta Gintalienė, j.gintaliene@inbox.lt, +370 685 78456

Informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.