Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Zgodność i zarządzanie krajowymi usługami finansowymi w Republice Czeskiej

 

Promowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie Telšiai

https://www.esinvesticijos.lt/

Program działań inwestycyjnych funduszy Unii Europejskiej 2014-2020, nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017.

Głównym celem projektu jest zapewnienie skutecznego rozwiązania problemów społecznych społeczeństwa w powiecie telszańskim. W okresie realizacji projektu realizowane będą dwa działania (zachęty do zakładania firm społecznych oraz promocja rozwoju przedsiębiorczości społecznej), które obejmą:

  • imprezy informacyjne promujące tworzenie przedsiębiorstw społecznych w 4 gminach powiatu telszańskiego;
  • kampania reklamowa biznesu społecznego;
  • praca nad wyjaśnieniem konkretnych problemów i wyzwań społecznych gmin powiatu Telšiai oraz możliwych sposobów ich rozwiązania i wykorzystania szans;
  • szkolenia z rozwoju biznesu społecznego;
  • sesje robocze na rzecz tworzenia zrównoważonego biznesu społecznego;
  • zaopatrzenie beneficjentów końcowych (przedsiębiorstw społecznych – osób prawnych) w sprzęt i urządzenia oraz usługi;
  • indywidualne konsultacje w kwestiach biznesu społecznego.

W trakcie realizacji projektu dążyć się będzie do powstania 12 przedsiębiorstw społecznych, z których co najmniej 6 będzie z powodzeniem funkcjonować po zakończeniu projektu 12 miesięcy później.

Czas trwania projektu - 20 miesięcy. od 2020 r miesiąc styczeń. w dniu 28 do 2021 roku Wrzesień. w dniu 28

Całkowity budżet projektu wynosi 257 013,60 euro, a środki Europejskiego Funduszu Społecznego to 221 445,58 euro.

Wiodący partner projektu (wnioskodawca) - Plungė School of Technology and Business | LT.

Partnerzy projektu :

  • Centrum informacji turystycznej i biznesowej VšĮ Rietava | PL;

  • Centrum informacji turystycznej i biznesowej VšĮ Mažeikiai | PL;

  • Inkubator Przedsiębiorczości Okręgu Telszańskiego | LT.

Jolanta Gintalienė, kierownik centrum informacji turystycznej i biznesowej w Możejkach, j.gintaliene @inbox.lt , +370 6 85 78456

Informacja została przygotowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Za treść tych informacji odpowiada centrum informacji turystycznej i biznesowej VšĮ Mažeikiai. W żadnym wypadku nie można uznać, że odzwierciedla ona opinię Unii Europejskiej.