Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Valsts finanšu pakalpojumu savietojamība un pārvaldība Čehijas Republikā

 

Sociālā biznesa izveides un attīstības veicināšana Telšu reģionā

https://www.esinvesticijos.lt/

Eiropas Savienības fondu investīciju rīcības programma 2014.-2020.gadam, Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017.

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt efektīvu Telšu apriņķa sabiedrības sociālo problēmu risinājumu. Projekta īstenošanas laikā tiks īstenotas divas aktivitātes (sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas stimuli un sociālās uzņēmējdarbības attīstības veicināšana), kas ietvers:

  • informatīvie pasākumi sociālās uzņēmējdarbības veidošanas veicināšanai 4 Telšu apriņķa pašvaldībās;
  • sociālās uzņēmējdarbības publicitātes kampaņa;
  • darbs pie Telšu apriņķa pašvaldību specifisko sociālo problēmu un izaicinājumu noskaidrošanas un iespējamiem to risināšanas un iespēju izmantošanas veidiem;
  • apmācības par sociālās uzņēmējdarbības attīstību;
  • darba sesijas ilgtspējīga sociālā biznesa veidošanai;
  • finansējuma saņēmēju (sociālo komersantu – juridisko personu) nodrošināšana ar iekārtām un ierīcēm un pakalpojumiem;
  • individuālas konsultācijas sociālās uzņēmējdarbības jautājumos.

Projekta īstenošanas laikā tiks paredzēts izveidot 12 sociālos uzņēmumus, no kuriem vismaz 6 veiksmīgi darbosies pēc projekta beigām 12 mēnešus vēlāk.

Projekta ilgums - 20 mēneši. no 2020. gada janvāra mēnesis. 28. datumā līdz 2021. gadam septembris. 28. datumā

Projekta kopējais budžets ir 257 013,60 eiro, Eiropas Sociālā fonda piešķirtie līdzekļi ir 221 445,58 eiro.

Vadošais projekta partneris (pretendents) - Pluņģes Tehnoloģiju un biznesa augstskola | LT.

Projekta partneri :

  • VšĮ Rietava tūrisma un biznesa informācijas centrs | LV;

  • VšĮ Mažeiķu tūrisma un biznesa informācijas centrs | LV;

  • Telšu apriņķa biznesa inkubators | LT.

Jolanta Gintaliene, Mažeiķu tūrisma un biznesa informācijas centra vadītāja, j.gintalienė @inbox.lt , +370 6 85 78456

Informācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu atbild VšĮ Mažeiķu tūrisma un biznesa informācijas centrs. Nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tas atspoguļo Eiropas Savienības viedokli.