Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

"Efektīva klientu apkalpošana: turpināt atgriezties un ieteikt citiem"

Mažeiķu tūrisma un biznesa informācijas centrs projektu īstenoja saskaņā ar Ziemeļrietumu Lietuvas vietējās darbības grupas vietējās attīstības stratēģijas pasākumu "Vietējo projektu iesniedzēju un izpildītāju apmācība, prasmju apguve (kad apmācības saistītas ar VPS pasākumiem)" (LEADER-19.2-SAVA-3) Nr. MAŽE-LEADER-1C-M-22-1-2020/ 42VS-PV-20-1-00947-PR001 "Efektīva klientu apkalpošana: likt atgriezties un ieteikt citiem" , kuras galvenais mērķis ir uzlabot tūrisma (un ne tikai) nozarē strādājošo speciālistu darba kvalitāti, vienlaikus padarot Mažeiķu rajonu pievilcīgākus apmeklētājiem. Novadītās apmācības paredzētas iestādēm vai organizācijām, kas atrodas laukos un kuru darbība ir saistīta ar klientu apkalpošanu, lai paaugstinātu savas darbības efektivitāti, piesaistot apmeklētājus, tādējādi palielinot tūristu skaitu Mažeiķu rajonā.
Apmācības finansēja Nacionālā maksājumu aģentūra saskaņā ar Ziemeļrietumu Lietuvas vietējās rīcības grupas Vietējās attīstības stratēģijas pasākumu "Vietējo projektu iesniedzēju un izpildītāju apmācība, prasmju apguve". Projekta kopējā vērtība ir 9 705,00 eiro atbalsts, no kura Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļi sastāda 8 249 eiro, bet 5% no Lietuvas budžeta līdzekļiem. EUR 1455,75, t.i., tiek piemēroti 15 % no atbalsta summas un atbalsta intensitāte 100,00 %.
Apmācības notika projekta partnera Renavos muižas sētas konferenču zālē (šķūnī), semināru tēmas bija:
1. Klientu apkalpošana

Dalībnieki uzzināja, kā pareizi sagatavoties klientu apkalpošanai; sveicināt klientu, radot uzticības atmosfēru un vēlmi palīdzēt; noskaidrot klienta vēlmes un vajadzības; sniegt informāciju vai risinājumu klientam izdevīgā formā; palielināt klientu lojalitāti un apmierinātību ar pakalpojumu.

2. Klientu apkalpošana pa tālruni

Dalībnieki mācījās: komunicēt ar klientiem, neizraisot negatīvas emocionālas reakcijas; pareizi uzsākt un vadīt sarunu sev un organizācijai izdevīgā veidā; noskaidrot klienta vēlmes un vajadzības; sniegt informāciju vai risinājumu klientam izdevīgā formā; pabeigt sarunu, iegūstot vēlamo klientu
pienākums).

3. Iekšējā klientu apkalpošana (sadarbība)

Dalībnieki mācījās: atpazīt un komunicēt kopīga mērķa nozīmīgumu; risināt domstarpības, izmantojot organizācijas vērtības un ideoloģiju; radoši risināt problēmas, iesaistot kolēģus risinājuma meklēšanā un īstenošanā; vienoties par to, kā notiks informācijas apmaiņa un lēmumi, strādāt tūlītējā un attālinātā komandā.

4. Klientu apkalpošanas standarta izveide

Sagatavotie posmi: izveidojām darba grupu standarta sagatavošanai; izskatīšanas sanāksmē mēs definējām standarta darbības jomu un prasības; sagatavojām standarta projektu un vienojāmies ar izstrādes grupu; sagatavojām un apstiprinājām standarta galīgo versiju; darbinieki tika apmācīti darbam pēc jaunā standarta.


5. Konfliktsituāciju risināšana

Dalībnieki mācījās: atpazīt savu un citu reakciju konfliktu laikā; kontrolēt savas emocijas un neproduktīvo uzvedību; kontrolēt citu cilvēku emocijas; izvēlēties atbilstošu konfliktu risināšanas stratēģiju; atrisināt konfliktsituāciju sev un citiem izdevīgā veidā.

6. Radošās domāšanas attīstīšana, lai piesaistītu klientus

Dalībnieki mācījās: pārvarēt šķēršļus radošai domāšanai; pielietot radošās domāšanas paņēmienus; jauni veidi, kā atrisināt darbības problēmas; būt oriģinālam, drosmīgam, izlēmīgam; novērtēt savu radošo spēku potenciālu.

Mažeiķu rajons piedalījās apmācībās, kuras vadīja pieredzējis biznesa konsultants - lektors Lauras Balaiša (vairāk par viņu var uzzināt, klikšķinot uz saites; http://www.balaisa.lt/ ). pašvaldības lauku teritorijā esošo iestāžu un organizāciju darbinieki. Sakām lielu paldies Tirkšlaiu, Sedas, Židiku un Ukrinu lauku kopienu pārstāvjiem, Sedas, Viekšnu, Urvikii, Tirkšlaii, Židiku kultūras centru darbiniekiem, Mažeiķu muzeju filiāļu darbiniekiem un citiem, kas piedalīsies apmācību ciklā.