Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

„Šiaudiniai sodai“ ir „Verpiu verpinėlį - audžiu audimėlį“

Židikų kultūros centre edukacijas lapkričio mėnesiui "Šiaudiniai sodai" ir "Verpiu verpinėlį - audžiu audimėlį" pažymėtas Kultūros paso ženkliuku galima užsisakyti Kultūros paso programoje.
Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas. Laikomasi nuostatos, kad mokinių kultūrinių įpročių formavimas turi būti nuoseklus ir sisteminis, pritaikant kultūros ir meno paslaugas prie kiekvienos amžiaus grupės poreikių, žinių, galimybių priimti ir suvokti informaciją. Prie Kultūros paso projekto yra prisijungę ir Židikų kultūros centro edukacijos, puoselėjančios etnokultūrą ir supažindinančios su senosiomis lietuvių tradicijomis ir amatais.

Atsiliepimai

Komentuoti