Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

O nas

Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej Możejek” (MTVIC) jest instytucją budżetową utworzoną 3 listopada 2003 r.

Misją jest prowadzenie konsultacji i szkoleń dla środowiska biznesowego i członków społeczności, promowanie inicjatywy mieszkańców w celu prowadzenia działalności gospodarczej, przyczynianie się do wzrostu zatrudnienia mieszkańców i wzrostu rozwoju gospodarczego dzielnicy.

Główne cele to zapewnienie priorytetowego rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rejonie Możejek, promocja usług turystycznych itp.

Centrum utrzymuje bliskie kontakty z przedsiębiorcami z regionu, Możejkowskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców, Stowarzyszeniem Litewskich Centrów Informacji Turystycznej, Konfederacją Pracodawców Litwy, Stowarzyszeniem Małych Przedsiębiorców i Handlowców Litwy.

Organizowane są spotkania, seminaria, szkolenia, udzielane są konsultacje, realizowane są projekty.