Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Podatki

Litewski system podatkowy obejmuje podatki wpłacane do budżetów i funduszy państwowych (miejskich). Podatki i inne wpłaty do budżetów i funduszy są regulowane odpowiednimi przepisami prawa Republiki Litewskiej. Wszystkie informacje o podatkach i innych składkach znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Podatkowej (VMI).

Składki na państwowe ubezpieczenie społeczne są administrowane przez Zarząd Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podlegający Ministerstwu Zabezpieczenia Społecznego i Pracy Republiki Litewskiej .