Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Nodokļi

Lietuvas nodokļu sistēma ietver nodokļus, kas tiek maksāti valsts (pašvaldību) budžetos un fondos. Nodokļus un citas iemaksas budžetos un fondos regulē attiecīgie Lietuvas Republikas likumi. Visu informāciju par nodokļiem un citām iemaksām varat atrast Valsts nodokļu inspekcijas (VMI) mājaslapā.

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas administrē Lietuvas Republikas Sociālās drošības un darba ministrijas pakļautībā esošā Valsts sociālās apdrošināšanas fonda valde .