Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Parama smulkiajam ir vidutiniam verslui Mažeikiuose

Priimami prašymai dėl paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui Mažeikiuose  

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (SVV) teikia dalinę finansinę paramą ir šiais metais planuoja paskirstyti 100 tūkst. Eur SVV rėmimo fondo lėšų, numatytų savivaldybės biudžete.  Prašymai dėl finansinės paramos suteikimo iš SVV rėmimo fondo priimami nuo birželio 6 d. iki liepos 8 d. 15.00 val. 

Prašymai ir reikalingi dokumentai teikiami raštu tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos priimamajame pagal vieno langelio principą adresu: Laižuvos g. 3, Mažeikiai (I aukštas), atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį adresu: Laižuvos g. 3, 89213 Mažeikiai, arba atsiuntus Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt. Prašymai, atsiųsti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu arba suformuotu elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. 

Prašymo forma ir kita informacija (dokumentai, kuriuos turi pristatyti SVV subjektai, pageidaujantys gauti dalinę finansinę paramą) skelbiami Savivaldybės interneto svetainės http://www.mazeikiai.lt skiltyje Verslui ir investuotojams/ Kuriantiems ir plėtojantiems verslą/ Parama verslui/ Savivaldybės ir valstybės parama verslui/ Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas.  Birželio 16 d. (ketvirtadienį) 15 val. VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centre adresu: Ventos g. 8A, Mažeikiai, vyks informacinis renginys dėl finansinės paramos suteikimo iš SVV rėmimo fondo.

Informacija tel.: (8 443) 67 177, (8 443) 98 234. 

Atsiliepimai

Komentuoti