Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Valstybės ir savivaldybės parama verslui

Mažeikių rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas

Fondo tikslai:

 • Skatinti Mažeikių rajono gyventojų bei įmonių verslumą bei konkurencingumą;
 • Skatinti dalyvavimą įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
 • Sudaryti palankesnes veiklos sąlygas pradedantiems smulkiojo ir vidutinio verslo
  subjektams ir kuriantiems naujas darbo vietas;
 • Skatinti reemigraciją, remiant grįžusius į Lietuvą asmenis, kurie nori pradėti Mažeikių
  rajone savo verslą;
 • Sudaryti sąlygas smulkiųjų ir vidutinių verslininkų profesiniam tobulėjimui;
 • Teikti dalinę finansinę paramą fiziniams asmenims bei juridiniams asmenims;
 • Teikti šiuose nuostatuose nurodytą paramą pagal Fondo finansines galimybes;

Fondo lėšų sudarymo ir kaupimo šaltiniai:

 • Savivaldybės biudžeto lėšos, numatytos smulkiajam ir vidutiniam verslui remti;
 • Kitos Savivaldybės administracijos turimos lėšos;
 • Rėmėjų tiksline paskirtimi pervestos lėšos;
 • Paramos gavėjų ne pagal paskirtį panaudotos ir grąžintos lėšos;
 • Kitos lėšos.

PLAČIAU APIE FONDĄ: NUORODA

Mažeikių r. savivaldybės parama verslui mažinant mokesčius

Mažeikių rajono savivaldybė Smulkaus ir vidutinio verslo  subjektams, Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje investavusiems į ekonominės veiklos paskirties objektus, jų renovavimą bei esamų gamybinio – komercinio potencialo plėtrą, steigiantiems naujas įmones, taip pat dalyvaujantiems įgyvendinant ekonominių ir socialinių programų projektus per pastaruosius 12 mėnesių laikotarpyje sukūrusiems naujas darbo vietas Savivaldybės teritorijoje, gali būti skatinamas suteikiant valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamo turto  mokesčių lengvatas, mažinant juos ar atleidžiant pilnai, priklausomai nuo investicijų apimties, bei Savivaldybės teritorijoje pastarųjų 12 mėn. laikotarpyje įkurtų naujų darbo vietų.

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠIĄ PARAMOS FORMĄ RASITE PASPAUDĘ NUORODAŠ

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

LR švietimo, kultūros ir sporto ministerija

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA)