Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Wsparcie państwowe i gminne dla biznesu

Fundusz Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości Gminy Możejki

Cele funduszu:

 • Promowanie przedsiębiorczości i konkurencyjności mieszkańców i firm rejonu Możejek;
 • Zachęcanie do udziału w różnych wydarzeniach krajowych i międzynarodowych;
 • Stworzenie korzystniejszych warunków działania dla zakładania małych i średnich przedsiębiorstw
  podmioty i tworzące nowe miejsca pracy;
 • Zachęcanie do reemigracji poprzez wspieranie osób, które wróciły na Litwę i chcą założyć Możejki
  własna działalność gospodarcza w okolicy;
 • Stworzenie warunków do rozwoju zawodowego małych i średnich przedsiębiorców;
 • Zapewnić częściowe wsparcie finansowe osobom fizycznym i prawnym;
 • Udzielać wsparcia określonego w niniejszym regulaminie w miarę możliwości finansowych Funduszu;

Źródła powstawania i gromadzenia środków funduszu:

 • Środki z budżetu gminy przeznaczone na wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości;
 • Inne środki dostępne dla Administracji Miejskiej;
 • Fundusze przekazywane na potrzeby sponsorów;
 • niewłaściwie wykorzystane i zwrócone środki beneficjentów;
 • Inne fundusze.

WIĘCEJ O FUNDUSZU: LINK

Możejki r. miejskie wsparcie dla biznesu poprzez obniżenie podatków

Gmina Rejon Możejki Dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, które zainwestowały w obiekty działalności gospodarczej na terenie Gminy Rejon Możejki, ich renowację i rozwój istniejącego potencjału produkcyjnego i handlowego, zakładanie nowych firm, a także udział we wdrażaniu projektów programów gospodarczych i społecznych, które stworzyły nowe miejsca pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy na terenie gminy, można wspierać przyznając państwowe ulgi w dzierżawie gruntów, podatku gruntowym i od nieruchomości, zmniejszając je lub całkowicie znosząc, w zależności od wielkości inwestycji oraz na terenie Gminy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. nowych miejsc pracy utworzonych w tym okresie.

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FORMULARZA WSPARCIA, KLIKNIJ LINK TUTAJ

Ministerstwo Zabezpieczenia Społecznego i Pracy Republiki Litewskiej

Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Republiki Litewskiej

Agencja Zarządzania Projektami Środowiskowymi Ministerstwa Środowiska Republiki Litewskiej (APVA)