Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Privātums

Privātuma politika

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

1. Jēdzieni

1.1. Vietnes https://visit.mazeikiai.lt/ datu pārzinis un operators (turpmāk - Datu pārzinis) ir valsts iestāde Mažeiķu tūrisma un biznesa informācijas centrs, uzņēmuma kods 267396950, Ventos St. 8A LT-89103, Mažeiķi, Lietuvas Republika, e-pasta adrese – mazeikiutvic@gmail.com

1.2. Pircējs ir aktīva fiziska vai juridiska persona, kas iegādājusies preci interneta veikalā www.visit.mazeikiai.lt.

1.3. Personas datu apstrādes noteikumi (turpmāk – Noteikumi) regulē personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas pamatprincipus, uz kuriem paļaujas Datu pārzinis, apstrādājot Pircēja personas datus.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Pircēja personas datu apstrādi nosaka Lietuvas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likums un citi tiesību akti, kas regulē šādu datu vākšanu, un šie Noteikumi.

2.2. Klientu dati tiek vākti definētiem un leģitīmiem mērķiem un tiek apstrādāti godīgi un precīzi.

3. Personas datu apstrāde

3.1. Pircējs piekrīt, ka personas dati, kurus viņš brīvprātīgi sniedz pasūtījuma veikšanas laikā, tiks apstrādāti, pamatojoties uz šiem noteikumiem.

3.2. Pircējam ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un tiesības pieprasīt nepareizu, nepilnīgu, neprecīzu personas datu labošanu vai to dzēšanu, rakstot e-pastu. pa e-pastu mazeikiutvic@gmail.com vai zvanot pa tālruni 8-443-67177. Šādā gadījumā pārdevējam nekavējoties (1-2 darba dienu laikā) jāīsteno pircēja pieprasījums.

3.3. Datu pārzinis atzīst un respektē ikviena Pircēja, kurš veic pasūtījumu interneta veikalā www.visit.mazeikiai.lt, tiesības uz privātumu. Datu pārzinis vāc un izmanto Pircēja personas datus (vārds vai uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita informācija, kas norādīta interneta veikala pasūtījuma veikšanas laikā) preču vai pakalpojumu pasūtījumu apstrādei vai citu pieņemtu līgumsaistību izpildei. saistības. Veicot pasūtījumu, klients var izteikt savu piekrišanu/nepiekrišanu viņa personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkos. Viņš to dara, atzīmējot rūtiņu (es piekrītu savu personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkos).

3.4. Datu pārzinis apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Datu pārziņa partnerus, kas nodrošina preču piegādi vai citus ar Pircēja pasūtījuma pareizu izpildi saistītus pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja personas dati var tikt izpausti trešajām personām tikai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

3.5. Personas dati tiek apstrādāti, izmantojot drošus līdzekļus, kas aizsargā šos datus no neatļautas iznīcināšanas, izpaušanas vai citām pretlikumīgām darbībām.

3.6. To fizisko personu dati, kuras ir piekritušas viņu datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkos, tiek glabāti aktīvā datu bāzē un tiek izmantoti tiešā mārketinga nolūkos 3 gadus. Pēc šī perioda klienta dati tiek nekavējoties (automātiski) iznīcināti. Personas datu automātisku iznīcināšanu uzrauga atbildīgā persona.

4. Noteikumu maiņa

4.1. Datu pārzinim ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt Noteikumus, par to paziņojot https://visit.mazeikiai.lt/ interneta veikalam . Pārdevējs apņemas nodrošināt pircējam tehniski iespējamu piekrist atjauninātajai Privātuma politikai .

4.2. Noteikumu papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas, tas ir, no dienas, kad tie parādās interneta veikalā https://visit.mazeikiai.lt/.

4.3. Ja Pircējs nepiekrīt jaunajai Noteikumu redakcijai, viņam ir tiesības rakstiski no tās atteikties .

4.4. Ja pēc Noteikumu pievienošanas vai izmaiņām Pircējs turpina izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Pircējs piekrīt jaunajai Noteikumu redakcijai .

5. Informācijas sniegšana un pārraide

5.1. Visi ar personas datu apstrādi saistītie paziņojumi tiek iesniegti Datu pārzinim pa e -pastu mazeikiutvic@gmail.com

5.2. Datu pārzinis sniedz atbildi tādā pašā formā , kādā saņemts paziņojums vai pretenzija .