Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Interreg Latvija - Lietuva (apmeklējiet Ventu)

 

Viens no partneriem bija Mažeiķu Tūrisma un biznesa informācijas centrs, kas 2014.-2020.gada Interreg VA Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros īstenoja projektu "Ciemos vējam" ("ViVa", Nr. LLI-293). pievilcīga un konkurētspējīga vieta dzīvošanai, darbam un apmeklējumam. Šis projekts savieno divas nozīmīgas jomas: dabas un kultūras mantojuma objektu saglabāšanu un to ilgtspējīgu izmantošanu un tūrismu. Projekta mērķis ir uzlabot ūdenstūrisma infrastruktūru Ventas upes krastos un palielināt tūristu apmešanās vietu projekta partneru teritorijās (Lietuvā - Akmenes un Mažeiķu rajoni, pieturas vietas gar pašvaldības pieturas vietām, Salpingsbenas, Skrundagāles rajoni, Latvijā - Skrundagāles rajoni). ir uzstādītas šahas, galdi, lapenes, tualetes, atkritumu tvertnes, ugunsdzēsības bedres). Mažeiķu rajonā ir ierīkotas sešas šādas vietas, papildus tam uzstādītas pat 19 informatīvās zīmes, lai iepazīstinātu tūristus ar apskates objektiem. Latvijā ir četras šādas pieturas vietas Skrundas un Kuldīgas novadā. Kopējais pēc projekta iekārtotās trases garums no Papartiņas (Akmenes rajons) līdz Nīgrandei (Kuldigas novads) ir 80 kilometri.

Ir izveidota vietne un mobilās aplikācijas

Tūristu ērtībām izveidota vietne www.visitventa.lt . Ikviens, kurš interesējas par smaiļošanu vai vienkārši meklē informāciju par apskates vietām Ventas upes reģionā, šajā mājaslapā var atrast daudz noderīgas informācijas un plānot savu smaiļošanas braucienu. Mājaslapā sniegta informācija ne tikai par apskates objektiem, bet arī norādītas kajaku pieturas ar iepriekšminēto infrastruktūru, kā arī vietas, kur var paēst, un, ceļojot ilgāk par vienu dienu, atradīsiet arī nakšņošanas vietu. Visus jaunumus varat atrast arī sociālajā tīklā Facebook https://www.facebook.com/visitventa

Ir izveidotas divas mobilās aplikācijas:

Vasarā notika fināla peldēšana

Pagājušajā vasarā projekta aktivitāšu ietvaros partneri organizēja četru dienu braucienu ar kajakiem, lai izmēģinātu jaunizveidoto ūdenstūrisma maršrutu Ventas upē. 2019. gadā 6. augusts sākusies oficiālā noslēguma brauciena pa Ventas upi atklāšana. Tas notika Lietuvā, Papiles pilsētā. Saņēmām Latvijas pārstāvjus no Kurzemes tūrisma asociācijas un Kuldīgas pilsētas pašvaldības. Otrajā peldēšanas dienā braucienu organizēja Mažeiķu tūrisma un biznesa informācijas centrs, kas ir viens no šī projekta partneriem, brauciens sākās no "Aitvaras" dzirnavām un turpinājās līdz Leckavas Dainu ielejai. Trešajā un ceturtajā brauciena dienā maršruts turpinājās pa Latvijas teritoriju – Skrundas apkaimi un noslēdzās Kuldīgā: šeit tika apkopots viss brauciens, un tas, ko varētu koriģēt vai mainīt pēc projekta pabeigšanas, tika pārrunāts ar Latvijas projekta partneriem. Paredzams, ka jau tuvākajā vasarā šo kajaku maršrutu izmēģinās un par tā priekšrocībām pārliecināsies vēl vairāk kajaku tūrisma cienītāju ne tikai no Lietuvas, bet arī Latvijas.

Savāktās pastmarkas - atlīdzība

Lai mudinātu cilvēkus ne tikai doties izbraucienā ar kajaku pa Ventas upi, bet arī burājot apmeklēt partneru teritorijās esošās atrakcijas, projekta partneri izdomāja spēli - savāc piecas zīmodziņas. Sākot ar aprīli, apmeklējot Ventas reģionālā parka apmeklētāju centru (Ventas iela 30A, Venta) vai Mažeiķu Tūrisma un biznesa informācijas centru (Ventas iela 8A, Mažeiķi), apmeklējot bukletā atzīmētos objektus un ierodoties Mažeiķu Tūrisma un biznesa informācijas centrā, uz trim stundām bez maksas var iznomāt trīs airu dēļus. Partneri cer, ka tas mudinās tūristus vairāk interesēties par reģiona vēsturi un dabu.
Brošūru varat lejupielādēt šeit:
Leaflet_LT

Leaflet_LV

Leaflet_LV

Izveidoti trīs reklāmas - informatīvi video par Ventas upi Latvijā un Lietuvā https://www.youtube.com/channel/UCrudwh1wpz8SOJ1_pVCYAqw

Viss projekta budžets ir 321 607,77 eiro. No tiem - Eiropas Reģionālās attīstības fonda vispārējais finansējums - 273 366,56 eiro

Šī informācija sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu atbild Mažeiķu tūrisma un biznesa informācijas centrs. Nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tas atspoguļo Eiropas Savienības viedokli.

Vairāk par programmu: www.latlit.eu

Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne www.europa.eu