Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia

Bažnyčios

Kontaktai

Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, kurią 1788 m. pastatė dvarininkas Feliksas Važinskis, savo forma primena tradicinį gyvenamąjį namą; stačiakampio plano, su bokšteliu, įrengti trys altoriai. Čia yra išlikęs vienintelis Europoje paprotys – teatralizuotas velyknakčio budėjimas per Šv. Velykas. „Žydai“ užsidėję įvairias, kuo negražesnes, kaukes, apsirengę įvairiais skarmalais, su botagais,  radę  ką lauke,  varo į bažnyčią,  žydiškai sakydami „biuisčią“. Svarbiausias „žydukų“ tikslas – pagrobti kryžių. „Kareiviai“ su kardais neprileidžia įkyrių „žydukų“, dažnai tarp jų įvyksta „susirėmimai“. 1926 m. Telšių vyskupas tokį Velykų persirengėlių pasirodymą traktavo kaip reiškiantį nepagarbą didingai Kristaus prisikėlimo rimčiai. Nors toks pasirodymas buvo draudžiamas, tačiau Pievėnų bažnyčioje išliko iki šiol.

Atsiliepimai

Komentuoti