Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Laižuva ir poetas Antanas Vienažindys

Rašytojai, kultūros veikėjai

Kontaktai

1876 m. Laižuvos klebonu paskirtas poetas Antanas Vienažindys. Laižuviškiams jis ne tik sielų ganytojas, jis – knygnešys, daraktorius, statytojas. Jo darbų vaisius –  1883 m. sumūrytos Kryžiaus kelio stočių koplytėlės, kurios, drauge su buvusios bažnyčios šventoriaus tvora, įrašytos į Lietuvos Respublikos kultūros paveldo objektų registrą.

A.Vienažindžio kapą puošia jo brolio Vincento Rygoje nupirktas paminklas su jame iškaltomis poeto eilėmis.

Atsiliepimai

Komentuoti