Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

„Efektyvus klientų aptarnavimas: kad sugrįžtų ir rekomenduotų kitiems“

Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras įgyvendino projektą pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3)  Nr. MAŽE-LEADER-1C-M-22-1-2020/ 42VS-PV-20-1-00947-PR001 „Efektyvus klientų aptarnavimas: kad sugrįžtų ir rekomenduotų kitiems“ , kurio pagrindinis tikslas – turizmo (ir ne tik) sektoriuje dirbančių specialistų darbo kokybės gerinimas, tuo pačiu darant Mažeikių rajono kaimiškas vietoves patrauklesnes lankytojams. Vykdyti mokymai skirti kaimiškose vietovėse įsikūrusioms įstaigoms ar organizacijoms, kurių veikla susiejusi su  klientų aptarnavimu, didinti jų veiklos efektyvumą pritraukiant lankytojus, taip  didinant turistų skaičių Mažeikių rajone. 
Mokymai finansuoti iš Nacionalinės mokėjimo agentūros pagal Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės  Vietos plėtros strategijos  priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas". Bendra projekto vertė  9 705,00 Eur dydžio parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 8 249,25 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 1 455,75 Eur , t. y. 15 proc. paramos sumos ir taikomas 100,00 proc. paramos intensyvumas.
 Mokymai vyko projekto partnerio Renavo dvaro sodybos konferencijų salėje (svirne),  seminarų temos:
1. Klientų aptarnavimas 

Dalyviai išmoko tinkamai pasirengti kliento aptarnavimui; pasveikinti klientą, sukuriant pasitikėjimo ir noro padėti atmosferą; išsiaiškinti kliento norus ir poreikius; pateikti informaciją ar sprendimą klientui palankia forma; didinti kliento lojalumą ir pasitenkinimą aptarnavimu.

2. Klientų aptarnavimas telefonu 

 Dalyviai išmoko: bendrauti su klientais nesukeldami neigiamų emocinių reakcijų; tinkamai pradėti ir valdyti pokalbį sau ir organizacijai naudingu būdu;  išsiaiškinti kliento norus ir poreikius; pateikti informaciją ar sprendimą, klientui palankioje formoje; užbaigti pokalbį gaudami norimą kliento
įsipareigojimą).

3. Vidinių klientų aptarnavimas  (bendradarbiavimas)

Dalyviai išmoko: atpažinti ir komunikuotibendro tikslo svarbą; spręsti nesutarimus pasitelkdami organizacijos vertybes ir ideologiją; kūrybiškai spręsti problemas, įtraukdami kolegas į sprendimo paiešką ir įgyvendinimą; susitarti, kaip keisis informacija ir priims sprendimus, dirbti betarpiškoje ir nutolusioje komandoje.

4. Klientų aptarnavimo standarto sukūrimas 

Parengti etapai: sudarėme standarto rengimo darbo grupę; tikslinamojo susitikimo metu numatėme standarto apimtį ir reikalavimus; parengėme standarto juodraštį ir suderinome su rengimo grupe; parengėme ir patvirtinome galutinę standarto redakciją;  darbuotojai buvo apmokomi dirbti pagal naująjį standartą.


5.Konfliktinių situacijų sprendimas

Dalyviai išmoko: atpažinti savo ir kitų reakcijas konfliktų metu; suvaldyti savo emocijas ir neproduktyvų elgesį;  suvaldyti kitų emocijas; pasirinkti tinkamą konflikto sprendimo strategiją; išspręsti konfliktinę situaciją sau ir kitiems naudingu būdu.

6.Kūrybiško mąstymo, siekiant pritraukti klientus, lavinimas 

Dalyviai išmoko: įveikti kūrybiško mąstymo kliūtis;  taikyti kūrybiško mąstymo technikas; naujų būdų spręsti veiklos problemas; būti originaliais, drąsiais, ryžtingais;  įvertinti savo kūrybinių galių potencialą.

 Mokymuose, kuriuos vedė patyręs verslo konsultantas - lektorius Lauras Balaiša (daugiau informacijos apie jį rasite paspaudę nuorodą; http://www.balaisa.lt/) dalyvavo Mažeikių raj. savivaldybės kaimiškojoje teritorijoje esančios įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Dėkojame Tirkšlių, Sedos, Židikų bei Ukrinų kaimo bendruomenių atstovams, Sedos, Viekšnių, Urvikių, Tirkšlių, Židikų kultūros centrų darbuotojams, Mažeikių muziejaus filialų darbuotojams ir kitiems, dalyvausiems mokymų cikle.