Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

ŠVLVVG kvietimas paraiškų teikimui finansavimui gauti

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę ir veiklos sritį: Remiamos veiklos: įvairi ne žemės ūkio veikla, produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, jų pardavimas, taip pat paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui Tinkami vietos projektų vykdytojai: Fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 42 369,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 42 369,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki  70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus taisyklėse; iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus. Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 42 369,00 Eur (keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt devyni eurai) iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Daugiau informacijos apie kvietimą rasite paspaudę NUORODĄ

http://svlvvg.lt/35-kvietimas/

Atsiliepimai

Komentuoti