Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Įmonių registravimas

Įmonių įregistravimą reglamentuoja įvairūs teisės aktai, tačiau nuo 2004 m. sausio 1 d. savo veiklą pradėjo Juridinių asmenų registras (toliau Registras), kurio paskirtis – registruoti juridinius asmenis bei rinkti, sisteminti, saugoti bei teikti apie juos informaciją ir duomenis. Registras įsteigtas siekiant supaprastinti įregistravimą, užtikrinti duomenų ir dokumentų viešumą bei garantuoti tinkamą trečiųjų asmenų interesų apsaugą. Valstybės įmonė Registrų centras atlieka Registro tvarkymo funkciją.

> Svarbu žinoti apie juridinio asmens pavadinimą (NUORODAir galimybė naudotis paieškos sistema (NUORODA)

> Trumpa pažintinė informacija apie verslo steigimo procedūras: NUORODA

> Registrų centro atmintinė juridiniams asmenims(įregistravimas, išregistravimas, duomenų keitimas, teikiami dokumentai ir tvarka): NUORODA

 

Nusprendus įsteigti įmonę ir pasirinkus tinkamą įmonės teisinę formą, turite ją įregistruoti Registre. Tai galite padaryti 2 būdais:

 

Registro centro filialą Mažeikiuose galite rasti adresu V. Burbos g. 3 (darbo laikai)