Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Rejestracja przedsiębiorstwa

Rejestrację spółek regulują różne akty prawne, jednak od 2004 r 1 Stycznia rozpoczął działalność Rejestr Osób Prawnych (zwany dalej Rejestrem ), którego celem jest rejestracja osób prawnych oraz gromadzenie, systematyzacja, przechowywanie i udostępnianie informacji i danych na ich temat. Rejestr został utworzony w celu uproszczenia rejestracji, zapewnienia jawności danych i dokumentów oraz zagwarantowania należytej ochrony interesów osób trzecich. Funkcję prowadzenia Rejestru pełni państwowa spółka Registru centras.

> Ważne jest, aby znać nazwę podmiotu prawnego ( LINK ) i możliwość korzystania z systemu wyszukiwania ( LINK )

> Krótka informacja wprowadzająca na temat procedur zakładania działalności gospodarczej: LINK

> Memorandum Centrum Rejestrów dla osób prawnych (rejestracja, wyrejestrowanie, zmiana danych, złożone dokumenty i procedura): LINK

 

Po podjęciu decyzji o założeniu spółki i wybraniu odpowiedniej formy prawnej spółki należy zarejestrować ją w Rejestrze. Możesz to zrobić na 2 sposoby:

  • Za pośrednictwem notariusza: LINK
  • Elektronicznie: LINK

 

Filię Centrum Rejestracji można znaleźć w Możejkach pod adresem ul. V. Burbos. 3 ( godziny pracy )