Plinkšiai muiža (Muižas un parka apmeklēšana nav iespējama. Restaurācijas darbi notiek)

Muižas

Atsauksmes

Komentēt