Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Uzņēmējdarbības atbalsts COVID-19 pandēmijai

Piemērots pandēmijas skartajiem: valsts atbalsts, ko varat izmantot

Jaunākā informācija par visiem valdības ierosinātajiem pasākumiem un ar to starpniecību sniegto valsts atbalstu uzņēmumiem, kas nonākuši grūtībās vai meklē jaunas iespējas, ir publicēta Lietuvas Republikas valdības mājaslapas īpašajā sadaļā LINK.