Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

Cykl szkoleń dla osób przygotowujących się do pisania projektów i ich realizacji

Centrum informacji turystycznej i biznesowej w Możejkach wdrożyło projekt zgodnie ze środkiem lokalnej strategii rozwoju północno-zachodniej litewskiej lokalnej grupy działania „Szkolenie lokalnych wnioskodawców i wykonawców projektów, nabywanie umiejętności (gdy szkolenie jest związane ze środkami VPS)” (LEADER-19.2-SAVA-3) nr. MAŽE-LEADER-1C-M-28-1-2020/42VS-PV-20-1-09664-PR001 „Cykl szkoleń dla osób przygotowujących się do pisania i wdrażania projektów”. Głównym celem projektu było zapoznanie osób pracujących na obszarach wiejskich z zawiłościami pisania, realizacji i administracji projektów, a jednocześnie zachęcenie do aktywnego składania wniosków o dofinansowanie z różnych lokalnych i unijnych funduszy strukturalnych. Zachęcanie do aktywniejszego korzystania z możliwości, jakie daje Internet, wprowadzanie odpowiednich narzędzi marketingowych, innowacji w zakresie rachunkowości i zamówień publicznych. Uczestnikami projektu byli kierownicy i pracownicy osób prawnych, organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie LGD Północno-Zachodnia lub w gminie Możejki i działających na terenie Północno-Zachodniego, instytucji administracji miejskiej lub firm świadczących usługi publiczne oraz innych instytucji budżetowych działających na terenie LGD Północno-Zachodnia Litwa. Projekt ma na celu rozwijanie umiejętności lokalnych mieszkańców do oceny aktualnej sytuacji, jednoczesnego rozwiązywania lokalnych problemów, inicjowania zmian w rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji ich działalności gospodarczej, dążąc tym samym do poprawy jakości życia poprzez realizację lokalnej strategii rozwoju, tym samym realizując główną misję lokalnej strategii rozwoju – promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego na terenie LGD, wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości, zwiększanie zatrudnienia, zmniejszanie bezrobocia i wykluczenia społecznego.

Szkolenie jest finansowane przez Krajową Agencję Płatniczą zgodnie z działaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Północno-Zachodniej Litwy „Szkolenie wnioskodawców i wykonawców projektów lokalnych, nabywanie umiejętności”. Całkowita wartość projektu to wsparcie w wysokości 9 705,00 EUR, z czego środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynoszą 8 249,25 EUR, tj. 85% kwoty wsparcia, a środki budżetu państwa litewskiego wynoszą EUR 1.455,75, tj. 15 % kwoty pomocy i intensywność pomocy 100,00%.
Tematyka szkoleń:

1. Jak zamienić dobry pomysł w projekt? Uczestnicy otrzymali praktyczne porady dotyczące możliwych źródeł finansowania, jak zagłębić się w ogólne wymagania określone w zaproszeniach do finansowania, jak logicznie uzasadnić projekt, jakie są fizyczne wskaźniki oraz jakie mogą być kategorie budżetowe i inne wymagania.

2. Znaczenie zespołu w działaniach projektowych. Uczestnicy zrozumieli istotę zarządzania projektami, składowe, przebieg; nauczył się prawidłowo tworzyć zespół wykonawczy; potrafi planować przebieg projektu za pomocą logiki, monitorować, kontrolować i oceniać przebieg projektu; praktycznie sprawdziłem postępy w realizacji prostych projektów.

3. Otrzymałem dofinansowanie projektu. Co dalej? Podczas szkolenia praktycznego uczestnicy dowiedzieli się, jakie problemy można napotkać podczas realizacji projektu: regulacje prawne, zamówienia publiczne, sytuacje siły wyższej i ich wpływ na wyniki projektu, jak wybrać odpowiednią firmę ubezpieczeniową i odpowiednio ubezpieczyć sprzęt oraz inne istotne kwestie, które pojawiają się dla administratora projektu.

4. Rozliczanie i opodatkowanie wsparcia, subwencji, grantów. Szkolenie skierowane było do menedżerów i księgowych firm, podczas którego wyjaśniono, jak skomplikowana jest regulacja i jak prawdopodobne jest, że firmy będą miały problemy z prawidłowym rozliczaniem i opodatkowaniem wsparcia, dotacji i dotacji. Nauczyłem się, jak nie popełniać krytycznych błędów w księgowości i podatkach.

5. Marketing za niewielkie pieniądze. Uczestnicy zapoznali się z tanimi lub bezpłatnymi narzędziami marketingowymi, w tym mediami społecznościowymi i innymi narzędziami.

6. Czym jest SEO i dlaczego jest tak ważne. Uczestnicy szkolenia przyjrzeli się bliżej pozycjonowaniu oraz zdobyli podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności optymalizacji stron internetowych, takie jak sprawienie, aby strona instytucji, wydarzenia lub usługi pojawiały się na pierwszym miejscu w Google, jak pomóc potencjalnym klientom znaleźć firmę w Internecie itp.

Wszystkie szkolenia prowadzone były przez doświadczonych wykładowców. Szkolenie odbyło się w Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej Możejek, Ventos ul. 8A, Możejki. Dziękujemy za aktywny udział i mamy nadzieję, że zdobyta wiedza zachęci do odważniejszego pisania projektów i skuteczniejszej ich realizacji.